Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

Boisko