Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

Hipoterapia

Posiadamy  kryty hipodrom umożliwiający prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych przez cały rok. Mogą państwo korzystać również  z pomocy naszych instruktorów jeździectwa konnego.

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych
, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii.
Poruszając się stepem koń przenosi impulsy ruchowe i dzięki temu jest on swoistym medium (łącznikiem) terapeutycznym.
Jest to wyjątkowa metoda terapeutyczna dzięki, której uzyskuje się nowe i niepowtarzalne w innych terapiach możliwości.
Jednocześnie ściśle jest powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi.

Ośrodek prowadzi hipoterapie dla osób:

- po przebytych chorobach pozostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i psychicznej,
- dla dzieci z zespołem MPD,
- dla osób z wadą słuchu i wzroku,
- dla osób dorosłych z stwardnieniem rozsianym,
- dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
- dla osób, które chcą rekreacyjnie skorzystać z hipoterapii.

 

Hipoterapia jest wykonywana przez specjalistę na zlecenie lekarza lub jest możliwość skorzystania z hipoterapii komercyjnie.