Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

Kriokomora w ramach refundacji z NFZ

Od tego roku pakiet refundacji z NFZ został rozszerzony o zabiegi w kriokomorze.

Zabiegi w ramach NFZ:

1. Na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej kieruje lekarz poradni: rehabilitacyjnej, reumatologicznej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej.

2. Zabieg krioterapii ogólnej obejmuje pobyt pacjenta w kriokomorze wraz z pakietem ćwiczeń gimnastycznych (po zabiegu).

3. Przed pierwszym wejściem do kriokomory obowiązkowo wykonywane jest wstępne (kwalifikacyjne) badanie lekarskie.

4. Przed każdym kolejnym zabiegiem konieczny jest pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.